Ochrona państwa danych, które mogą być rejestrowane w związku z państwa wizytą na stronie humancraft.pl jest dla nas kwestią kluczową. Przy tym mogą państwo odwiedzać naszą stronę w każdym czasie nie podając danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą pobierane i w razie potrzeby przechowywane dopiero gdy państwo dobrowolnie skontaktują się z nami np. poprzez formularz kontaktowy.

Podstawy prawne ochrony Państwa danych osobowych zawarte są w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Podmiotem zarządzającym stroną internetową humancraft.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych podanych w zapytaniach oraz danych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej jest:

HumanCraft
Ulica.Kraszewskiego 10
60-518 Poznań

Poniżej znajdą państwo informacje jakie dane będziemy rejestrować podczas państwa wizyty na naszej stronie oraz jak będą one wykorzystywane. Jeżeli pomimo to będą mieli państwo jeszcze jakieś pytania mogą państwo chętnie zwrócić się do nas pod adres: biuro@humancraft.pl

Pobieranie danych dot. serwera
Podczas wizyty na naszej stronie automatycznie zapamiętywane będą różne statystyki serwerowe, które państwa przeglądarka przekazuje do serwera naszego dostawcy (Provider). Między innymi logowane (zapisywane) będą nazwa wywoływanej strony internetowej, plik, data i godzina wywołania, przekazywana ilość danych, zgłoszenie o pomyślnym wywołaniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, odsyłacz URL (wcześniej odwiedzana strona), adres IP i zapytywany dostawca (Provider).

Dane te służą do ocen statystycznych odwiedzin naszej strony i dla nas nie są one przyporządkowywane określonym osobom. Podstawą prawną rejestracji danych jest artykuł 6 I f DSGVO. Nie dokonuje się zestawiania tych danych z innymi źródłami danych. Adres IP będzie anonimowy. Nasz uzasadniony interes pobierania tych danych uzasadniony jest tym, że my na podstawie tych danych możemy zoptymalizować naszą ofertę dla User (użytkowników), np. poprzez zapobieganie dostępu ze szkodliwych stron lub będziemy mogli optymalizować dostęp przez określone przeglądarki i przekazywanie strony użytkownikowi będzie umożliwione dopiero poprzez logowanie adresu IP.

Zasadniczo maja państwo prawo dokonania sprzeciwu pobierania tych danych. Tutaj wyjątkowo faktycznie nie wchodzi to w rachubę, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie ze strony byłoby niemożliwe.

Dane będą automatycznie kasowane po 90 dniach.

Wykorzystywanie i dalsze przekazywanie danych osobowych
Ogólnie
O ile udostępnili nam państwo do dyspozycji dane osobowe, to wykorzystujemy je do odpowiedzi na państwa zapytania, udzielania porad i realizacji zawartych z państwem umów oraz do administracji technicznej. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób, jeżeli jest to konieczne w celu realizacji umowy, do celów rozliczeniowych lub jeśli państwo wcześniej wyrazili zgodę. Państwo mają prawo w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, patrz również punkt 7 dot. państwa praw.

Realizacja umowy
W ramach zawartych z państwem umów pobieramy i zapisujemy dane osobowe przekazane przez państwo w celu realizacji umowy, np. także do wystawiania rachunków.

Dalsze przekazywanie danych dokonywane jest w ramach rozliczeń z bankami lub usługodawcami transportu. Dane do rozliczeń przenoszone będą w ramach zaleceń ustawowych dot. podatku do biura podatkowego i do Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna do pobierania i przetwarzania danych jest w ramach realizacji umowy artykuł 6 I (b) DSGVO. Podstawa prawna przekazywania danych do biura podatkowego i Urzędu Skarbowego artykuł 6 I (c) DSGVO.

Usuwanie tych danych następuje po upływie obowiązujących ustawowych obowiązków dot. przechowywania danych. O ile nie dotyczą nas żadne obowiązki ustawowe dot. przechowywania, usuwanie danych dokonywane jest wraz z zakończeniem celu.

Formularz kontaktowy i zapytanie przez e-mail
Przy korzystaniu z naszego formularza kontaktowego pobieramy i zapisujemy nazwisko i adres e-mail w celu odpowiedzi na państwa zapytanie. Podanie numeru telefonu w celu oddzwonienia jest opcjonalne.

Jeżeli przesyłają nam państwo zapytanie o kontakt przez e-mail, to pobieramy i zapisujemy adres e-mail oraz dane zawarte w e-mail.

Podstawa prawna to artykuł 6 I (a) DSGVO, ponieważ państwo przy korzystaniu z formularza wyrazili zgodę na powyższe przetwarzanie państwa danych.

Usuwanie danych następuje gdy cel ich przechowywania nie występuje, czyli po odpowiedzeniu na państwa zapytanie z e-mail lub formularza kontaktowego lub gdy sprawa związana z zapytaniem wyjaśniona została do końca.

Państwo maja prawo w każdym czasie do odwołania udzielonej zgody nie ma to jednak wpływu na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody.

Odnośnie prawa do usuwania i informacji patrz państwa prawa w punkcie 7.

Podstawa prawna dla pobierania i przechowywania danych w ramach rejestracji to artykuł 6 I (a) i artykuł 6 I (b) DSGV w ramach realizacji umowy.

Usuwanie będzie dokonane gdy wyrejestrują się państwo z naszej strony lub odwołają zgodę na korzystanie z tych danych, co nie narusza legalności dokonanego przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, o ile nie mają zastosowania ustawowe okresy przechowywania danych np. dla rachunków. W takich przypadkach zamiast usunięcia dokonywane jest zablokowanie.

Państwo mają w każdym czasie prawo do informacji i sprzeciwu odnośnie państwa danych przechowywanych u nas, patrz punkt 7 dot. państwa praw.

Podstawa prawna to artykuł 6 I (a) DSGVO, ponieważ państwo przy przesyłaniu podania wyrazili zgodę na powyższe przetwarzanie danych.

Usuwanie będzie dokonane gdy odwołają zgodę na korzystanie z tych danych, co nie narusza legalności dokonanego przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, o ile nie mają zastosowania ustawowe okresy przechowywania danych. W takich przypadkach zamiast usunięcia dokonywane jest zablokowanie. Poza tym podanie będzie usuwane po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji, chyba że wyrazili państwo wyraźnie zgodę na przechowywanie państwa podania na rzecz przyszłych rekrutacji.

Państwo mają w każdym czasie prawo do informacji i sprzeciwu odnośnie państwa danych przechowywanych u nas, patrz punkt 7 dot. państwa praw.

Cookies
Ta strona używa Cookies. Są to małe pliki z tekstami, które podczas wizyty na naszej stronie są zapamiętywane przez państwa przeglądarkę (np. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari itp.) lub przez nią na państwa komputerze (i.e.S. państwa systemie operacyjnym). Większość Cookies używane są przez zastosowane oprogramowanie typo3 po stronie systemu i nie zawierają żadnych informacji o użytkowniku.Poprzez zastosowane przez nas Cookie nie jest dokonywane żadnego rodzaju śledzenie państwa postępowania użytkownika, tak iż nie jest dokonywana przez to żadna ingerencja w państwa podstawowa wolność (swobodę).

W każdym czasie mają państwo prawo do informacji i sprzeciwu w stosunku do przechowywanych u nas państwa danych, patrz punkt 7 państwa prawa. W swojej przeglądarce stron internetowych mogą państwo całkowicie wykluczyć przyjmowanie Cookies. Może to jednak prowadzić i.inn. do utrudnień w funkcjonalności.

Google Analytics (analityka)
Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługę analizy stron internetowych Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“patrz powyżej punkt 3 dot. ogólnego wyjaśnienia dot. Cookies.

Stosowanie Cookies w ramach Google Analytics służy analizie użytkowania strony internetowej przez państwa oraz do pomiaru zasięgu.

Następujące Cookies są stosowane wg danych Google Inc. Przy zastosowaniu Google Analytics.